електронне торгове обладнання

supermarket
Рішення GMS Ресторан є галузевим рішенням на основі системи управління підприємством GMS Office Tools 3.8. Це великий, потужний продукт який з успіхом вирішує завдання як невеликих закладів так і великих мереж. Платформа GMS Office Tools 3.8 відкриває можливості для гнучкої адаптації рішення та його розвитку, тому GMS Ресторан - єдиний програмний продукт, який може якісно вирішувати завдання підприємств з нестандартними і змішаними бізнес-процесами. Наприклад, стає можливим поєднати в єдиній системі управління супермаркет (магазин) і ресторан, і обидва напрямки будуть працювати однаково ефективно.

У базовій поставці рішення володіє наступною функціональністю:

Обслуговування відвідувачів (GMS Ресторан, GMS фастфуд)

Доступ, безпека і облік робочого часу

 • Авторизація за допомогою магнітних карт
 • Гнучке розмежування прав доступу, журнал дій користувача в системі
 • Облік робочого часу по змінах
 • Автоматичне нарахування ЗП за відпрацьований час, розрахунок мотивації від результату

Робота із замовленнями

gms r 01

 • Робота зі столиками через карту залів
 • Облік місткості столиків
 • Резервування столиків, меню попереднього замовлення
 • Облік кількості відвідувачів
 • Розрахунок потреби інгредієнтів для замовлення
 • Групування та підбір страв за 2-м рівнями
 • Підбір страви за каталогом по частині назви, з використанням віртуальної екранної клавіатури
 • Наочний інформативний інтерфейс офіціанта з умовною підсвічуванням страв замовлення
 • Кілька варіантів відображення замовлення - згорнутий, докладний і ін.
 • Графічне зображення страв
 • Управління статусами страв (Новий, Замовлений, Готовий, Поданий)
 • Визначення модифікаторів для страв
 • Управління подачами - як черговістю, так і з фіксованим часом подачі
 • Друк фішок замовлень з автоматичним поділом (Бар, Кухня і т.п.)

Управління рахунками

 • Підтримка декількох рахунків для столика
 • Розділення рахунків на кілька різних рахунків
 • Об'єднання всіх рахунків поточного столика в один
 • Об'єднання будь-яких двох рахунків столика в один
 • Перенесення рахунку з одного столика на інший

Розрахунки з відвідувачами

gms r 02

 • Інтеграція з Дисконтною Системою, програмою лояльності
 • Ведення клієнтської бази, докладні анкетні дані
 • Підтримка клієнтських карток з магнітною смугою, штрихкодом, простих ембосованних
 • Пошук клієнта в базі даних за умовою (визначається правами доступу)
 • Автоматичне надання знижок
 • Автоматична обробка акцій типу «1 + 1 = 3» і т.п.
 • Нарахування та списання бонусів
 • Друк попереднього рахунку
 • Друк рахунку для розрахунку з відвідувачами
 • Друк всіх рахунків столика
 • Підтримка змішаних оплат - готівкою, платіжною карткою, бонусами

Облік грошей в оперативній касі

 • Реєстрація внесення / винесення грошей
 • Облік оплат за формами - готівкова, платіжні картки тощо
 • Вказівка ​​цільового призначення винесення грошей - інкасація, підзвіт, за видами витрат і т.п.
 • Звіт по залишку грошей в оперативній касі (визначається правами доступу)

Оперативна звітність

До складу рішення входить кілька варіантів звітності, які доповнюють один одного: передбачено перегляд і друк простих оперативних звітів безпосередньо на робочому місці офіціанта, потужний модуль Аналізатор з пакетом вичерпної звітності та мобільна звітність для iPad.

gms r 03

 • Реєстр закритих рахунків
 • Пошук і друк закритого рахунку
 • Друк звітів за зміну (Z-звітів)
 • Продажі по офіціантам

Підтримка обладнання

 • Підтримка більшості типів фіскальних реєстраторів (Datecs FP 3530T1, Марія 301 МТМ, IKC - 483 LT, IKC - E260T, Екселліо FPU 550, MIHI - ФП, MIHI - ФП6) і чекових принтерів
 • Виконання регламентованих звітів: Х, Z-звіти, періодичні звіти як на фіскальних реєстраторах так і на чекових принтерах - для внутрішнього обліку
 • Інтеграція з банківськими платіжними терміналами

Товарний облік (GMS Бізнес)

Починається товарний облік зі «Довідника товарів» під якими розуміються страви, інгредієнти, сировина, супутні товари та інші товарно-матеріальні цінності. Для прозорого обліку та грамотної аналітики товари групуються за п'ятьма незалежним рівням класифікації. Два рівня цієї класифікації використовуються офіціантом для підбору страв у меню в додатку GMS Ресторан, призначення інших визначається залежно від завдань проекту.

gms r 04

В системі облік залишків товарів ведеться в розрізі партій (партіонний облік). Для його забезпечення кожного разу при приході товару створюється нова партія, основними атрибутами якої є: постачальник, дата товару, ціна закупівлі, собівартість.

Особливості партійного обліку товарів полягають у наступному:

 1. Кожній партії однойменного товару присвоюється унікальний номер
 2. У прибуткових документах робляться відмітки, на яку партію зарахований товар
 3. У видаткових документах робляться відмітки, з якої партії витрачається (списується) товар

У звітності доступна інформація по руху товару в розрізі певної партії

gms r 05

Усі завдання партіонного обліку система вирішує у фоновому режимі, не перевантажуючи користувача зайвими операціями.

Використання цього методу забезпечує точну оцінку вартості запасів сировини, вартості вироблених страв і фактичну величину націнки. Більше того, система сама підказує про зниження норми націнки на страву, пов'язану з підвищенням цін на складові. С цією можливістю Ви ніколи не будете в мінусі!

Також, партіонний облік дозволяє простежити історію закупівельних цін на кожен вид складових, а значить, зловживання з боку постачальників і закупівельників стають скрутними.

Калькуляція і технологія приготування

gms r 06

 • Норми списання складових на одиницю страви визначаються документом Калькуляційна карта
 • Калькуляційна карта має термін дії, історія карт зберігається
 • Одиниця виміру закладки може дорівнювати або основній одиниці страви (за замовчуванням) або одиниці вимірювання виходу
 • Передбачена норма закладки на страву. Для зручності калькуляцію можна заповнювати наприклад, на 1 кг. або на 100 порцій страви
 • Для списання у виробництво використовується кількість Брутто, значення Нетто і Вихід - інформаційні, можуть задаватися як безпосередньо і через поля Відсоток 1 і Відсоток 2 (відсотки відходів холодної та гарячої обробки)
 • Для спрощення роботи з відсотками відходів у довіднику товарів передбачена таблиця Види операцій. Для продукту можна вказати відсотки відходів для холодної та гарячої обробки й типові технологічні операції
 • Відсотки відходів можуть відрізнятися в залежності від сезону
 • Безпосередньо в калькуляції можна побачити собівартість страви з урахуванням вартості залишку складових на дату
 • Можливість вказівки напівфабрикату в складі страви, визначає як буде списуватися у виробництві складова, якщо вона в свою чергу є стравою або напівфабрикатом і має власну калькуляційну карту. При використанні рекурсії в першу чергу списується кількість самого напівфабрикату, який є на залишку, а потім вже використовується його калькуляційна карта
 • Передбачений друк калькуляційних карт разом з технологією приготування та органолептичними характеристиками готовогї страви.

У рішенні GMS Ресторан товарний облік має такі особливості:

 • Формування замовлення постачальнику на підставі статистики витрати як автоматично, так і в ручному режимі
 • Прихід товару з урахуванням одиниць вимірювань (напр. прихід у пляшках, далі автоматичний перерахунок і облік залишків у грамах)
 • Прихід із зазначенням кількості і суми позиції, з автоматичним перерахунком ціни
 • Прихід товару по штрихкоду виробника або внутрішнім штрихкодам
 • Прихід товару по умовамм поставки (передоплата, відстрочення) і за формою оплати (готівкова, безготівкова). Інформація потім використовується для аналізу взаєморозрахунків та звірки з постачальником
 • Облік транспортно-заготівельних витрат безпосередньо при приході товару. Система розраховує собівартість партії з урахуванням ціни закупівлі і витрат
 • Повернення товару постачальнику - контроль відповідності цін закупівлі і співвідношення замовленої кількості до повернення
 • Переміщення товару як між складами (відділами) закладу так і між закладами в мережі
 • Списання складових, інгридієнтів та напівфабрикатів з віднесенням на витрати
 • Гнучка система проведення інвентаризації
 • Облік виробничих операцій. Автоматичний розрахунок виробництва по зміні, за день, за період
 • Списання складових проводиться за методом FIFO

Облік грошових коштів (GMS Фінанси)

 • Облік руху грошових коштів за статтями фінансового обліку, класифікація видів витрат
 • Облік грошей на розрахункових рахунках і в касах
 • Облік оплат постачальникам з зменшенням заборгованості
 • Видача грошей під звіт, звіт службовця
 • Нарахування грошей службовцям